Vereinsmeisterschaft 2008/09

[Gruppe A] [Gruppe B]

Gruppe A

Platz Name Pkte. W.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Verfürth, Thomas 18,5 165 *** 1 0' ½ 1' 1 0' 1 ½' 1' 1 1' 1 1' 1 1' 1 1' ½ 1' 1 + +'  
2 Jaspers, Stefan 16,5 139,25 0' 1 *** 0' 0 1 0' 1' ½ 1 1' 1' 1 1' 1 0 1' 1 1' 1 1' +' +  
3 Krebbers, Wilfried 15 132,25 ½' 0 1 1' *** 1 0' 0' 1 0' 1 1' 1 0 0' 1' ½ 1 1' 1 1' + +'  
4 Richter, Ulrich 14,5 110,75 0' 0 0' 1 0' 0 *** 1' ½ 1 0' 1 0' 1' 1 1 1' 1 1' 1 1' +' +  
5 Ortwein, Daniel 13,5 105,75 0' ½ 0 ½' 1 0' 0 ½' *** 0' 1 0' 1 1 1' 1' 0 1' 1 1 1' + +'  
6 Aengenheister, Dennis 10 70 0 0' 0' 0 1 0' 0' 0 1 0' *** 1 0' 1' 0 0' 1 1' 0 1' 1 + +'  
7 Rübo, Matthias 10 63 0 0' 0 0' 0 0' 0' 0 1 0' 0' 1 *** 1' 0 1' 1 1' 0 1' 1 + +'  
8 Thieme, Christian 9 48 0 0' 0 0' 0' 0 0 0' 0' 0 0 1' 0 1' *** 1' 0 1' 1 1' 1 +' +  
9 Janßen, Heinz 8 55,25 0 0' 1' 0 0 ½' 0' 0 0 0' 1 0' 0 0' 0 1' *** 0' 1 ½' 1 +' +  
10 Gosse, Holger 5,5 37,25 0 ½' 0' 0 0' 0 0' 0 0 0' 0 1' 0 1' 0 0' 1 0' *** 0' 0 +' + Absteiger
11 Plum, Gregor 4,5 15 0 0' 0' 0 0' 0 0' 0 0' 0 0 0' 0 0' 0 0' ½ 0' 1 1' *** +' + Absteiger
12 Schumacher, Bernd 0 0 -' - - -' -' - - -' -' - -' - -' - - -' - -' - -' - -' *** Absteiger

 

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Schumacher, Bernd - Thieme, Christian --+
2 Janßen, Heinz - Aengenheister, Dennis 1-0
3 Krebbers, Wilfried - Jaspers, Stefan 1-0
4 Gosse, Holger - Rübo, Matthias 0-1
5 Ortwein, Daniel - Richter, Ulrich 0-1
6 Plum, Gregor - Verfürth, Thomas 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Verfürth, Thomas 0-1
2 Richter, Ulrich - Plum, Gregor 1-0
3 Rübo, Matthias - Ortwein, Daniel 1-0
4 Jaspers, Stefan - Gosse, Holger 1-0
5 Aengenheister, Dennis - Krebbers, Wilfried 1-0
6 Schumacher, Bernd - Janßen, Heinz --+
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Janßen, Heinz - Thieme, Christian 0-1
2 Krebbers, Wilfried - Schumacher, Bernd +--
3 Gosse, Holger - Aengenheister, Dennis 0-1
4 Ortwein, Daniel - Jaspers, Stefan 0-1
5 Plum, Gregor - Rübo, Matthias 0-1
6 Verfürth, Thomas - Richter, Ulrich 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Richter, Ulrich 0-1
2 Rübo, Matthias - Verfürth, Thomas 0-1
3 Jaspers, Stefan - Plum, Gregor 1-0
4 Aengenheister, Dennis - Ortwein, Daniel 1-0
5 Schumacher, Bernd - Gosse, Holger --+
6 Janßen, Heinz - Krebbers, Wilfried 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Krebbers, Wilfried - Thieme, Christian 0-0
2 Gosse, Holger - Janßen, Heinz 1-0
3 Ortwein, Daniel - Schumacher, Bernd +--
4 Plum, Gregor - Aengenheister, Dennis 0-1
5 Verfürth, Thomas - Jaspers, Stefan 1-0
6 Richter, Ulrich - Rübo, Matthias 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Rübo, Matthias 0-1
2 Jaspers, Stefan - Richter, Ulrich 1-0
3 Aengenheister, Dennis - Verfürth, Thomas 0-1
4 Schumacher, Bernd - Plum, Gregor --+
5 Janßen, Heinz - Ortwein, Daniel 0-1
6 Krebbers, Wilfried - Gosse, Holger 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Gosse, Holger - Thieme, Christian 0-1
2 Ortwein, Daniel - Krebbers, Wilfried 1-0
3 Plum, Gregor - Janßen, Heinz ½-½
4 Verfürth, Thomas - Schumacher, Bernd +--
5 Richter, Ulrich - Aengenheister, Dennis 1-0
6 Rübo, Matthias - Jaspers, Stefan 0-1
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Jaspers, Stefan 0-1
2 Aengenheister, Dennis - Rübo, Matthias 1-0
3 Schumacher, Bernd - Richter, Ulrich --+
4 Janßen, Heinz - Verfürth, Thomas 0-1
5 Krebbers, Wilfried - Plum, Gregor 1-0
6 Gosse, Holger - Ortwein, Daniel 0-1
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Ortwein, Daniel - Thieme, Christian 1-0
2 Plum, Gregor - Gosse, Holger 1-0
3 Verfürth, Thomas - Krebbers, Wilfried ½-½
4 Richter, Ulrich - Janßen, Heinz 1-0
5 Rübo, Matthias - Schumacher, Bernd +--
6 Jaspers, Stefan - Aengenheister, Dennis 1-0
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Aengenheister, Dennis 0-1
2 Schumacher, Bernd - Jaspers, Stefan --+
3 Janßen, Heinz - Rübo, Matthias 0-1
4 Krebbers, Wilfried - Richter, Ulrich 1-0
5 Gosse, Holger - Verfürth, Thomas 0-1
6 Ortwein, Daniel - Plum, Gregor 1-0
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Plum, Gregor - Thieme, Christian 0-1
2 Verfürth, Thomas - Ortwein, Daniel 1-0
3 Richter, Ulrich - Gosse, Holger 1-0
4 Rübo, Matthias - Krebbers, Wilfried 0-1
5 Jaspers, Stefan - Janßen, Heinz 0-1
6 Aengenheister, Dennis - Schumacher, Bernd +--
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Schumacher, Bernd +--
2 Aengenheister, Dennis - Janßen, Heinz 1-0
3 Jaspers, Stefan - Krebbers, Wilfried 0-1
4 Rübo, Matthias - Gosse, Holger 0-1
5 Richter, Ulrich - Ortwein, Daniel ½-½
6 Verfürth, Thomas - Plum, Gregor 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Verfürth, Thomas - Thieme, Christian 1-0
2 Plum, Gregor - Richter, Ulrich 0-1
3 Ortwein, Daniel - Rübo, Matthias 1-0
4 Gosse, Holger - Jaspers, Stefan 0-1
5 Krebbers, Wilfried - Aengenheister, Dennis 1-0
6 Janßen, Heinz - Schumacher, Bernd +--
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Janßen, Heinz 0-1
2 Schumacher, Bernd - Krebbers, Wilfried --+
3 Aengenheister, Dennis - Gosse, Holger 0-1
4 Jaspers, Stefan - Ortwein, Daniel ½-½
5 Rübo, Matthias - Plum, Gregor 1-0
6 Richter, Ulrich - Verfürth, Thomas 0-0
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Richter, Ulrich - Thieme, Christian 1-0
2 Verfürth, Thomas - Rübo, Matthias 1-0
3 Plum, Gregor - Jaspers, Stefan 0-1
4 Ortwein, Daniel - Aengenheister, Dennis 1-0
5 Gosse, Holger - Schumacher, Bernd +--
6 Krebbers, Wilfried - Janßen, Heinz ½-½
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Krebbers, Wilfried 0-0
2 Janßen, Heinz - Gosse, Holger 1-0
3 Schumacher, Bernd - Ortwein, Daniel --+
4 Aengenheister, Dennis - Plum, Gregor 1-0
5 Jaspers, Stefan - Verfürth, Thomas 1-0
6 Rübo, Matthias - Richter, Ulrich 0-0
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Rübo, Matthias - Thieme, Christian 0-1
2 Richter, Ulrich - Jaspers, Stefan 1-0
3 Verfürth, Thomas - Aengenheister, Dennis 1-0
4 Plum, Gregor - Schumacher, Bernd +--
5 Ortwein, Daniel - Janßen, Heinz 0-0
6 Gosse, Holger - Krebbers, Wilfried 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Gosse, Holger 1-0
2 Krebbers, Wilfried - Ortwein, Daniel 1-0
3 Janßen, Heinz - Plum, Gregor 1-0
4 Schumacher, Bernd - Verfürth, Thomas --+
5 Aengenheister, Dennis - Richter, Ulrich 0-0
6 Jaspers, Stefan - Rübo, Matthias 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Jaspers, Stefan - Thieme, Christian 1-0
2 Rübo, Matthias - Aengenheister, Dennis 1-0
3 Richter, Ulrich - Schumacher, Bernd +--
4 Verfürth, Thomas - Janßen, Heinz 1-0
5 Plum, Gregor - Krebbers, Wilfried 0-1
6 Ortwein, Daniel - Gosse, Holger 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Ortwein, Daniel 0-1
2 Gosse, Holger - Plum, Gregor 0-1
3 Krebbers, Wilfried - Verfürth, Thomas 0-1
4 Janßen, Heinz - Richter, Ulrich 0-1
5 Schumacher, Bernd - Rübo, Matthias --+
6 Aengenheister, Dennis - Jaspers, Stefan 0-1
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Aengenheister, Dennis - Thieme, Christian 0-1
2 Jaspers, Stefan - Schumacher, Bernd +--
3 Rübo, Matthias - Janßen, Heinz 1-0
4 Richter, Ulrich - Krebbers, Wilfried 0-0
5 Verfürth, Thomas - Gosse, Holger ½-½
6 Plum, Gregor - Ortwein, Daniel 0-1
 
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Thieme, Christian - Plum, Gregor 1-0
2 Ortwein, Daniel - Verfürth, Thomas ½-½
3 Gosse, Holger - Richter, Ulrich 0-1
4 Krebbers, Wilfried - Rübo, Matthias 1-0
5 Janßen, Heinz - Jaspers, Stefan 0-1
6 Schumacher, Bernd - Aengenheister, Dennis --+

[GruppeA] [Gruppe B]

Gruppe B

Platz Name Pkte. W.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Schneider, Hans-Peter 20,5 183,25 *** 1 1' 1 0' ½' 1 1 1' 1 1' 1' 1 1' 1 1' 1 1' 1 1 1' 1' 1 Aufsteiger
2 Fleskes, Fabian 17 130,75 0' 0 *** 0 0' 1 ½' 1 1' 1 1' 1' 1 1' 1 1' 1 1 ½' 1 1' 1' 1 Aufsteiger
3 Dokani, Babak 16 140,5 0' 1 1' 1 *** 0 0' 1 1' 1 0' 1 1' 1' 0 0' 1 1 1' 1 1' 1' 1 Aufsteiger
4 Nagel, Klaus 15,5 125,25 ½ 0' 0' ½ 1' 0 *** 1' 1 1' 0 1 1' ½ ½' 1 1' 1' ½ 1' 1 1 1'  
5 Sanders, Carl 10,5 63,75 0' 0 0' 0 0' 0 0 0' *** 0' 1 1 ½' 1 0' 1' 1 ½' 1 1 1' 1 ½'  
6 Kaiser, Jens 10 73 0' 0 0' 0 0' 1 0 0' 1 0' *** 1 0' 1 0' 1' 1 1 1' 1 0' 1' 0  
7 Aengenheister, Josef 7,5 47,25 0 0' 0 0' 0' 0 0' 0 0' ½ 0' 1 *** 1 0' 0 1' 1 1' 1' 0 1 0'  
8 Hartwig, Otto 7 50 0 0' 0 0' 0 0' ½' ½ 0' 0 0' 0 0' 1 *** 1 1' 1 0' ½' 0 1 ½'  
9 Fallier, Alfred 7 45,5 0 0' 0 0' 1 0' 0' 0 0 0' 0 0' 1' 0 0' 0 *** 1' 1 0' 1 1' 1  
10 Pollmann, Alfons 5 38,5 0 0' 0' ½ 0' 0 0 ½' ½ 0' 0' 0 0' 0 0' 1 0 0' *** ½ 0' 1' 1  
11 Lorum, Dieter 4 25,5 0' 0 0' 0 0' 0 0 0' 0' 0 0' 0 0 1' ½ 0' 1 0' ½' 1 *** 0 0'  
12 Hermens, Erich 4 24,25 0 0' 0 0' 0 0' 0' 0 0' ½ 0 0' 0' 1 0' ½ 0 0' 0 0' 1' 1 ***  

 

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Hermens, Erich - 12. Pollmann, Alfons 0-1
2 Kaiser, Jens - 11. Sanders, Carl 1-0
3 Hartwig, Otto - 10. Fallier, Alfred 1-0
4 Dokani, Babak - 9. Lorum, Dieter 1-0
5 Aengenheister, Josef - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
6 Fleskes, Fabian - 7. Nagel, Klaus 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 7. Nagel, Klaus 0-1
2 Schneider, Hans Peter - 6. Fleskes, Fabian 1-0
3 Lorum, Dieter - 5. Aengenheister, Josef 0-1
4 Fallier, Alfred - 4. Dokani, Babak 1-0
5 Sanders, Carl - 3. Hartwig, Otto 1-0
6 Hermens, Erich - 2. Kaiser, Jens 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Kaiser, Jens - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Hartwig, Otto - 1. Hermens, Erich 1-0
3 Dokani, Babak - 11. Sanders, Carl 1-0
4 Aengenheister, Josef - 10. Fallier, Alfred 0-1
5 Fleskes, Fabian - 9. Lorum, Dieter 1-0
6 Nagel, Klaus - 8. Schneider, Hans Peter ½-½
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
2 Lorum, Dieter - 7. Nagel, Klaus 0-1
3 Fallier, Alfred - 6. Fleskes, Fabian 0-1
4 Sanders, Carl - 5. Aengenheister, Josef 1-0
5 Hermens, Erich - 4. Dokani, Babak 0-1
6 Kaiser, Jens - 3. Hartwig, Otto 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Hartwig, Otto - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Dokani, Babak - 2. Kaiser, Jens 1-0
3 Aengenheister, Josef - 1. Hermens, Erich 1-0
4 Fleskes, Fabian - 11. Sanders, Carl 1-0
5 Nagel, Klaus - 10. Fallier, Alfred 1-0
6 Schneider, Hans Peter - 9. Lorum, Dieter 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 9. Lorum, Dieter ½-½
2 Fallier, Alfred - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
3 Sanders, Carl - 7. Nagel, Klaus 0-1
4 Hermens, Erich - 6. Fleskes, Fabian 0-1
5 Kaiser, Jens - 5. Aengenheister, Josef 1-0
6 Hartwig, Otto - 4. Dokani, Babak 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Dokani, Babak - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Aengenheister, Josef - 3. Hartwig, Otto 1-0
3 Fleskes, Fabian - 2. Kaiser, Jens 1-0
4 Nagel, Klaus - 1. Hermens, Erich 1-0
5 Schneider, Hans Peter - 11. Sanders, Carl 1-0
6 Lorum, Dieter - 10. Fallier, Alfred 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 10. Fallier, Alfred 0-1
2 Sanders, Carl - 9. Lorum, Dieter 1-0
3 Hermens, Erich - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
4 Kaiser, Jens - 7. Nagel, Klaus 0-1
5 Hartwig, Otto - 6. Fleskes, Fabian 0-1
6 Dokani, Babak - 5. Aengenheister, Josef 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Aengenheister, Josef - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Fleskes, Fabian - 4. Dokani, Babak 0-1
3 Nagel, Klaus - 3. Hartwig, Otto ½-½
4 Schneider, Hans Peter - 2. Kaiser, Jens 1-0
5 Lorum, Dieter - 1. Hermens, Erich 0-1
6 Fallier, Alfred - 11. Sanders, Carl 0-1
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 11. Sanders, Carl ½-½
2 Hermens, Erich - 10. Fallier, Alfred 0-1
3 Kaiser, Jens - 9. Lorum, Dieter 1-0
4 Hartwig, Otto - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
5 Dokani, Babak - 7. Nagel, Klaus 0-1
6 Aengenheister, Josef - 6. Fleskes, Fabian 0-1
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Fleskes, Fabian - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Nagel, Klaus - 5. Aengenheister, Josef 1-0
3 Schneider, Hans Peter - 4. Dokani, Babak 1-0
4 Lorum, Dieter - 3. Hartwig, Otto ½-½
5 Fallier, Alfred - 2. Kaiser, Jens 0-1
6 Sanders, Carl - 1. Hermens, Erich 1-0
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 1. Hermens, Erich 1-0
2 Sanders, Carl - 2. Kaiser, Jens 1-0
3 Fallier, Alfred - 3. Hartwig, Otto 0-1
4 Lorum, Dieter - 4. Dokani, Babak 0-1
5 Schneider, Hans Peter - 5. Aengenheister, Josef 1-0
6 Nagel, Klaus - 6. Fleskes, Fabian ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Nagel, Klaus - 12. Pollmann, Alfons ½-½
2 Fleskes, Fabian - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
3 Aengenheister, Josef - 9. Lorum, Dieter 0-1
4 Dokani, Babak - 10. Fallier, Alfred 1-0
5 Hartwig, Otto - 11. Sanders, Carl 0-0
6 Kaiser, Jens - 1. Hermens, Erich 0-0
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 2. Kaiser, Jens 0-1
2 Hermens, Erich - 3. Hartwig, Otto ½-½
3 Sanders, Carl - 4. Dokani, Babak 0-1
4 Fallier, Alfred - 5. Aengenheister, Josef 0-1
5 Lorum, Dieter - 6. Fleskes, Fabian 0-1
6 Schneider, Hans Peter - 7. Nagel, Klaus 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Schneider, Hans Peter - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Nagel, Klaus - 9. Lorum, Dieter 1-0
3 Fleskes, Fabian - 10. Fallier, Alfred 1-0
4 Aengenheister, Josef - 11. Sanders, Carl ½-½
5 Dokani, Babak - 1. Hermens, Erich 1-0
6 Hartwig, Otto - 2. Kaiser, Jens 0-0
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 3. Hartwig, Otto 1-0
2 Kaiser, Jens - 4. Dokani, Babak 1-0
3 Hermens, Erich - 5. Aengenheister, Josef 1-0
4 Sanders, Carl - 6. Fleskes, Fabian 0-1
5 Fallier, Alfred - 7. Nagel, Klaus 0-1
6 Lorum, Dieter - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Lorum, Dieter - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Schneider, Hans Peter - 10. Fallier, Alfred 1-0
3 Nagel, Klaus - 11. Sanders, Carl 1-0
4 Fleskes, Fabian - 1. Hermens, Erich 1-0
5 Aengenheister, Josef - 2. Kaiser, Jens 1-0
6 Dokani, Babak - 3. Hartwig, Otto 0-0
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 4. Dokani, Babak 0-1
2 Hartwig, Otto - 5. Aengenheister, Josef 1-0
3 Kaiser, Jens - 6. Fleskes, Fabian 0-1
4 Hermens, Erich - 7. Nagel, Klaus 0-1
5 Sanders, Carl - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
6 Fallier, Alfred - 9. Lorum, Dieter 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Fallier, Alfred - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Lorum, Dieter - 11. Sanders, Carl 0-1
3 Schneider, Hans Peter - 1. Hermens, Erich 1-0
4 Nagel, Klaus - 2. Kaiser, Jens 0-0
5 Fleskes, Fabian - 3. Hartwig, Otto 1-0
6 Aengenheister, Josef - 4. Dokani, Babak 0-1
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 5. Aengenheister, Josef 0-1
2 Dokani, Babak - 6. Fleskes, Fabian 1-0
3 Hartwig, Otto - 7. Nagel, Klaus ½-½
4 Kaiser, Jens - 8. Schneider, Hans Peter 0-1
5 Hermens, Erich - 9. Lorum, Dieter 1-0
6 Sanders, Carl - 10. Fallier, Alfred 1-0
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Sanders, Carl - 12. Pollmann, Alfons 1-0
2 Fallier, Alfred - 1. Hermens, Erich 1-0
3 Lorum, Dieter - 2. Kaiser, Jens 0-0
4 Schneider, Hans Peter - 3. Hartwig, Otto 1-0
5 Nagel, Klaus - 4. Dokani, Babak 0-0
6 Fleskes, Fabian - 5. Aengenheister, Josef 1-0
 
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
Tisch Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Pollmann, Alfons - 6. Fleskes, Fabian ½-½
2 Aengenheister, Josef - 7. Nagel, Klaus 0-1
3 Dokani, Babak - 8. Schneider, Hans Peter 1-0
4 Hartwig, Otto - 9. Lorum, Dieter 0-0
5 Kaiser, Jens - 10. Fallier, Alfred 1-0
6 Hermens, Erich - 11. Sanders, Carl ½-½